9 products
  CHEM C3000 - STEMfinity
  CHEM C3000
  Thames & Kosmos
  $279.95
  Robotics Workshop - STEMfinity
  Robotics Workshop
  Thames & Kosmos
  $269.95
  CHEM C2000 - STEMfinity
  CHEM C2000
  Thames & Kosmos
  $159.95
  CHEM C1000 - STEMfinity
  CHEM C1000
  Thames & Kosmos
  $64.95
  Hydropower - STEMfinity
  Hydropower
  Thames & Kosmos
  $49.95
  Kids First: The Human Body - STEMfinity
  Kids First: The Human Body
  Thames & Kosmos
  $39.95
  Magnetic Science - STEMfinity
  Magnetic Science
  Thames & Kosmos
  $24.95
  Kids First: Automobile Engineer
  Thames & Kosmos
  $39.95
  Kids First: Aircraft Engineer
  Thames & Kosmos
  $39.95
  Recently viewed